La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a fer front a les despeses corrents 2022, per un import de 50.000€.

Aquesta subvenció ajuda en les despeses de subministrament d’energia elèctrica, els treballs de manteniment i reparació de les vies públiques i dels edificis municipals, la compra de combustible i carburants i les assegurances contractades.