L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per a l’anualitat del 2021 i per un import de 50.000€ que han de servir per fer front a part de les despeses corrents del municipi, despeses com són el subministrament d’energia elèctrica, els treballs de manteniment i reparació de les vies públiques i dels edificis municipals, la compra de combustibles i carburants o les assegurances contractades.