Dins la línia de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, la Diputació ha concedit a l’Ajuntament aquestes dues subvencions:

  • Línia 1: Seguretat a les piscines. Servei de socorrisme      7.724,51€
  • Línia 2: Protecció de la salut pública                                     14.448,86€

Gràcies a aquest ajut, es podrà fer front a les despeses de control de plagues, manteniment i reparació de petites fuites a la xarxa d’aigua, neteja i desinfecció d’espais públics, adquisició de clor i analítiques a l’aigua de consum, entre d’altres.