La Diputació de Tarragona ha concedit un ajut excepcional de 4.751,05€ per reparar el sistema de cloració i bombament de la piscina municipal en què s’havien detectat problemes durant l’estiu de 2019.