La unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona ha concedit subvencions a l’Ajuntament per a la realització de dos projectes culturals de caràcter singular com són:

  • “L’AUMEDIA”, mostra de música tradicional de Botarell, que es va dur a terme el dia 9 de novembre i de la despesa de la qual ha concedit 6.109,90 €.

 

  • “Riu de vida” projecte destinat a cobrir mancances i fer acompanyament a la gent gran i de la despesa del qual ha concedit 2.502,75 €.