La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Botarell una subvenció per a la protecció de la salut, mitjançant la gestió de riscos derivats de les plagues urbanes (animals peridomèstics) per un import de 2.284,40€.

També per al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, mitjançant les analítiques de l’aigua potable i la neteja dels dipòsits municipals, per un import de 4.207,94€.