La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 44.772,21€, quantitat que va quedar de romanent de l’actuació PAM-2017 “Pavimentació de l’avinguda Pedra Fita, 1a fase” i que s’ha sol·licitat per destinar a una nova actuació per a l’any 2020, “Renovació de la pavimentació del carrer Benifet”