En data 19 d’abril de 2019, la Diputació va concedir a l’Ajuntament una subvenció per a les “Activitats culturals 2019” per un import de 893,34€.

També, el 19 de juny de 2019, va concedir una subvenció de 5.000€ per a equipaments culturals, els quals van ajudar a pagar les despeses de rehabilitació del terra del pavelló municipal.