S’ha publicat al BOP número 194, de 6 d’octubre de 2017, l’aprovació definitiva i les bases reguladores del procediment per a la concessió d’un ajut a l’excel·lència acadèmica en l’estudi al millor alumne que obtingui el títol d’educació secundària obligatòria (ESO) durant el curs 2016-2017.

Podeu consultar les bases aquí.

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 9 fins el dia 30 d’octubre a les oficines municipals.