La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Botarell les subvencions següents:

  • Dinamització de la Biblioteca          1.542,26 €
  • Gestió de la Biblioteca                      2.168,10 €
  • Millora Sala de l’Euterpe                 4.076, 77 €

Amb aquestes subvencions les despeses de funcionament normal de la Biblioteca i del repicat de les parets del Castell a la part interior (Euterpe) rebran un ajut important.