Per resolució d’alcaldia de 29 de maig de 2017, s’ha concedit un ajut a l’excel·lència acadèmica en l’estudi al millor alumne que obtingui el títol d’educació secundària obligatòria (ESO) durant el curs 2015-2016 a IGB, amb DNI ……939Q.

Podeu consultar el decret íntegre aquí.