Es convoca el concurs per crear una borsa de treball per poder proveir amb personal laboral temporal el servei de piscina municipal de l’Ajuntament de Botarell.

Per resolució d’alcaldia de data 9 de maig de 2017 es van aprovar les bases de selecció per constituir la borsa de treball, les quals podeu consultar aquí.