S’ha publicat al BOP número 43, de 2 de març de 2017, l’aprovació definitiva i les bases reguladores del procediment per a la concessió d’un ajut a l’excel·lència acadèmica en l’estudi al millor alumne que obtingui el títol d’educació secundària obligatòria (ESO) durant el curs 2015-2016.

Podeu consultar les bases aquí.