Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal les places d’educador/a infantil de la llar d’infants municipal, l’alcaldia fa la resolució aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de l’entrevista als aspirants.

Podeu consultar la resolució aquí.