La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Botarell les subvencions per a les següents actuacions durant l’any 2016:

– Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2016:  1.557,38€

– Actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany (platges i piscines) 2016:  6.549,36€

– Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà 2016:  873,06€