La Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Botarell una subvenció per al control de la qualitat de l’aigua, any 2016, línia de manteniment, per un import de 1.567,00€ que cobreixen una bona part de les despeses de les analítiques de l’aigua de consum humà.

També li ha atorgat, dintre la línia de gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2016, una subvenció de 5.194,59€ que ajudaran en les despeses d’adequació de l’espai del Casal Cultural per a la biblioteca.