Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a poder proveir amb personal laboral temporal el servei de piscina de l’Ajuntament de Botarell, l’alcaldia fa la resolució aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de l’entrevista als aspirants.

Podeu consultar la resolució aquí.