Un cop finalitzats els tràmits del procés selectiu del concurs per proveir la borsa de treball per cobrir les vacants que es produeixin durant dos anys a les places del servei de brigada de l’Ajuntament de Botarell, es publica la resolució d’alcaldia que estableix la relació d’aspirants per ordre de puntuació.

Podeu consultar la resolució aquí.