La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 75.823€ dins el programa del Pla d’Acció Municipal per a despeses corrents 2013-2016, anualitat 2015.