Es convoca el concurs per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal les places de monitor/a de menjador a l’Ajuntament de Botarell.

Per resolució d’alcaldia de data 15 de juliol es van a provar les bases de selecció per al concurs, les quals podeu consultar aquí.

L’alcalde                                                                                                                                                                                                                                   Lluís Escoda Freixas

Botarell, 17 de juliol de 2015