Calendari de pagaments en voluntària per a l’any 2015

CONCEPTE

PERÍODE

PERÍODE VOLUNTÀRIA

Impost vehicles (IVTM)

Anual

27/03/2015 fins 29/05/2015

IBI Urbà

Anual

30/04/2015 fins 30/06/2015

Subministrament aigua

1r trim. 2014

30/04/2015 fins 30/06/2015

IBI Rústic

Anual

30/06/2015 fins 31/08/2015

IAE

Anual

30/07/2015 fins 30/09/2015

Taxes – Preus públics

Anual

30/07/2015 fins 30/09/2015

Subministrament aigua

2n trim. 2014

30/07/2015 fins 30/09/2015

Subministrament aigua

3r trim. 2014

30/10/2015 fins 30/12/2015

Subministrament aigua

4t trim. 2014

29/01/2016 fins 29/03/2016