Avís a la població sobre uns falsos enquestadors

El Consell Comarcal del Baix Camp informa que ha rebut avís que hi ha unes persones que es presenten per les cases en nom del Consell Comarcal del Baix Camp per fer una enquesta de salut i, un cop dins de la vivenda, a més de fer-los una enquesta els oferten diversos productes per comprar.
El Consell Comarcal del Baix Camp vol aclarir que NO està fent cap enquesta sobre salut ni sobre cap altra temàtica a cap municipi de la comarca i que NO ven cap producte, sota cap concepte ni sota cap nom comercial de cap empresa o entitat, estigui vinculada o no a l’ens comarcal.