L’Ajuntament de Botarell ha obtingut, com cada any, la subvenció pel pagament dels interessos del crèdit.