Hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Tarragona (PAM 2012) per import de 58.171,70€ per destinar al manteniment dels serveis municipals.