😷 *MASCARETA OBLIGATÒRIA A PARTIR DE DEMÀ DIJOUS EN ESPAIS PÚBLICS* 😷

🚨 A partir de demà dijous és obligatori portar mascareta. Ho acaba d’anunciar el govern espanyol i la Generalitat ja se n’ha fet ressò. Detalls:

1️⃣ Cal posar-se-la sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2m.

2️⃣ En concret a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic.

3️⃣ Serà obligatori per persones de 6 anys o més, i recomanable per criatures entre 3 i 5 anys.

4️⃣ No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

▶️ La Generalitat ho explica aquí:
https://www.facebook.com/emergenciescat/photos/a.780349611978608/3469808176366058/?type=3&theater

▶️ I si voleu més info, la trobareu al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142