Revista Pedra Fita

Recentment s’ha publicat el número 16 de la revista municipal Pedra Fita. En aquest número hi trobareu informació molt diversa. Hi trobareu informació referent a les coses que durant aquest últims mesos ha dut a terme el...

Segueix