Davant l'interès mostrat en la consulta de les actes municipals digitalitzades per l'Arxiu Comarcal del Baix Camp i… https://t.co/s9HgbFNjHN

Ens plau comunicar-vos que l'Arxiu Comarcal del Baix Camp ha digitalitzat 60 llibres i/o quaderns de les Actes Muni… https://t.co/NLnUK09oH4

Ens plau comunicar-vos que l'Arxiu Comarcal del Baix Camp ha digitalitzat 60 llibres i/o quaderns de les Actes Muni… https://t.co/5ExZkliR7m

Sostenibilitat: Com heu pogut veure al nucli antic s'han canviat les plaques d'il·luminació dels fanals. Aquest ca… https://t.co/JmCex8WtJs

Ordenances i reglaments

Ordenances:

1. Impost sobre béns immobles

2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4. Impost sobre contribucions especials

5. Taxa per llicències urbanístiques

6. Taxa per llicències d’obertura d’establiments

7. Taxa de cementiri municipal

8. Taxa de clavegueram

9. Taxa per recollida d’escombraries

10. Taxa pel servei de conservació de camins municipals

11. Preus públics

12. Preu públic per l’obertura de sondatges o rases

13. Preu públic per parades i espectacles

14. Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada

15. Preu públic per la prestació del servei de veu

16. Taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat

17. Impost sobre activitats econòmiques

18. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans

19. Taxa de serveis de la piscina municipal

20. Taxa per expedició de documents administratius

21. Taxa de l’escola d’educació infantil

22. Taxa per ús de sòl, subsòl i vol de les vies públiques per empreses subministradores de serveis públics

23. Taxa per a la utilització privativa temporal de sales municipals

Text regulador dels preus públics per determinades prestacions relacionades amb el servei de l’escola d’educació infantil de primer cicle, servei municipal de la llar d’infants de Botarell

Ordenança del registre electrònic de Botarell

Ordenança de civisme i convivència ciutadana

 

Reglaments:

Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals.

Reglament d’ús de les sales polivalents del castell.

Reglament de la seu electrònica de Botarell.

Reglament d’ús dels espais del casal cultural.

Reglament del servei de biblioteca de Botarell.

Reglament de la comissió de festes.

 

NOTÍCIES

Tota l'actualitat del nostre poble
AGENDA

Esdeveniments propers
INFO ÚTIL

Adreces i telèfons
CONTACTE

Formulari de contacte
COM ARRIBAR

Mapes
E-TRAM

Tràmits on-line