L'enhorabona als alumnes de 2n de BAT, especialment als de Botarell, als quals aquesta tarda l'Ins Fontanelles els… https://t.co/PxzzwIAdrg

L'Ajuntament ha habilitat un espai al camí de Mont-Roig com a pàrquing dissuasiu, comptarà amb una capacitat d'uns… https://t.co/R5TxIvmPCp

Estem i seguirem compromesos amb la formació del nostre alumnat. Agraïts de realitzar el servei comunitari i ajudar… https://t.co/GLkvFKCjQl

Procediment de selecció d’un jardiner interí

Escrit per Ajuntament. Publicat a Notícies

Per Resolució de l’Alcaldia de data 28 de març de 2018 s’ha convocat el procediment per a la selecció, mitjançant concurs, d’un treballador laboral temporal a temps parcial, amb una jornada de 25 hores setmanals, en modalitat d’interinatge fins la cobertura definitiva de la vacant, per ocupar temporalment la plaça de la plantilla municipal de peó de la brigada municipal d’obres i serveis amb funcions de manteniment dels jardins i zones verdes del municipi.

En la mateixa resolució s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu, el text íntegre de les quals es troba a al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament de Botarell https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=150895&idens=4303320002

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament de Botarell.

Podeu presentar les vostres sol·licituds fins el dia 7 de maig de 2018, a les 15:00 hores, a les oficines municipals. Trobareu el model de la sol·licitud aquí.

NOTÍCIES

Tota l'actualitat del nostre poble
AGENDA

Esdeveniments propers
INFO ÚTIL

Adreces i telèfons
CONTACTE

Formulari de contacte
COM ARRIBAR

Mapes
E-TRAM

Tràmits on-line